Chair of Communication and Computer Networks

Staff Members


prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak
Full Professor
HEAD OF CHAIR

prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński
Associate Professor
HEAD OF POSTGRADUATE STUDIES


dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz
Associate Professor
ASSOCIATE DEAN OF STUDIES


dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
Associate Professor


dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Lecturer (research associate)


dr inż. Sławomir Hanczewski
Lecturer (research associate)


dr inż. Adam Kaliszan
Lecturer (research associate)


dr inż. Janusz Kleban
Lecturer (research associate)


dr inż. Jerzy Kubasik
Lecturer (research associate)


dr inż. Marek Michalski
Lecturer (research associate)


dr inż. Remigiusz Rajewski
Lecturer (research associate)


dr inż. Maciej Sobieraj
Lecturer (research associate)
dr inż. Mariusz Żal
Lecturer (research associate)Technical and Engineering Staff


mgr inż. Michał Weissenberg
Research Support Officer

Clerical Staff


Małgorzata Szala
Specialist