Instytut Sieci Teleinformatycznych
Sekretariat 61 6653920

O katedrze

Badania i dydaktyka

Badania prowadzone w instytucie dotyczą technologii sieci telekomunikacyjnych, które powstały w ostatnich latach, i obejmują zwłaszcza zagadnienia teorii ruchu, sieci szerokopasmowych, komutacji, integracji sieci, Internetu oraz taryfikacji. Zaangażowanych w działalność dydaktyczną 12 pracowników katedry prowadzi zajęcia, które zapewniają zrozumienie podstawowych zasad technologii sieciowych, a następnie całej złożoności architektury sieci, protokołów, kontroli, wykonywania, a także ekonomicznych aspektów telekomunikacji.

Nagrody, wyróżnienia

Pracownicy IST otrzymali szereg nagród za swoją działalność naukową i dydaktyczną.

Nasze książki

Pracownicy IST są autorami wielu cenionych książek i podręczników akademickich.

Dydaktyka inaczej

Przy IST działają: Akademia Sieci Cisco, Akademia Szkoleń GNU/Linux oraz Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE.