Poprzednia wersja
Aktualności  |  O KSTiK  |  Kontakt  |  Studia  |  Oferta  |  Pracownicy  |  Badania  |  Akademia Cisco  |  Logowanie

Studia podyplomowe

Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych dla profesjonalistów

Informacje ogólne

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. W ramach studium przedstawione zostaną metody projektowania i analizy ruchowej rozległych sieci pakietowych oraz bezprzewodowych i przewodowych sieci lokalnych. Omówione zostaną metody optymalizacji struktury sieci oraz algorytmy zarządzania ruchem. Dodatkowo przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa nowoczesnych sieci teleinformatycznych oraz zasady utrzymania takich sieci. Zdobyta wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w trakcie licznych zajęć laboratoryjnych, prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń sieciowych. Uzyskane wiadomości pozwolą słuchaczom uzyskać wiedzę niezbędną do uzyskanie certyfikatu zawodowego Cisco Certified Network Professional.

Cykl kształcenia: semestrów: 2 (godzin: 300)
Tryb prowadzenia studium: zaoczne
Terminy zajęć: sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu
Koszt: 5000,00 zł
Kierownik studium:
dr inż. Sławomir Hanczewski
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
ul. Polanka 3
60-965 Poznań
tel. 61 665 3946, -3920, 504 262 517
fax 61 6653922
slawomir.hanczewski@et.put.poznan.pl

Dodatkowe informacje o studiach można znaleźć na stronie: sieci.et.put.poznan.pl
Plan studium:
Plan studium podzielono na następujące przedmioty
  1. Protokoły i algorytmy routingu w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych
  2. Utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych
  3. Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci lokalnych
  4. Algorytmy sieciowe
  5. Bezprzewodowe sieci transmisji danych
  6. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Copyright © 2008