Strona Główna

Wprowadzenie
Krótko o CGI
Coś co musisz wiedzieć

Krótki kurs CGI
Kurs CGI
Zrób to SAM !!!
Rozwiązania zadań

Przykłady
Licznik odwiedzin
Ankieta

Uwagi o CGI
Post czy Get
Bezpieczeństwo

Ciekawe linki
Obejrzyj

Autorzy
O nas...

CGI


Bardzo znanym zastosowaniem CGI jest tworzenie liczników odwiedzin strony. Poniżej przedstawiono dwie wersje licznika. Program licznika odczytuje liczbę odwiedzin strony z pliku, zwiększa jego wartość o 1 i zapisuje tę wartość do pliku w miejscu poprzedniej. Odczytana wartość jest wyświetlana na stronie WWW. Jest to przykład prostego licznika tekstowego. Można także stworzyć licznik graficzny, który będzie wyświetlał odpowiednie obrazki z cyframi.
Licznik w C++:

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
fstream plikWeWy; //deklaracja pliku wyjsciowego
char odczytane[10];
int odwiedzin;
main()
{ plikWeWy.open( "licznik.txt", ios::in );
plikWeWy.seekg( 0 );
plikWeWy >> odczytane;
odwiedzin=atoi( odczytane );
odwiedzin=odwiedzin+1;
plikWeWy.close();
plikWeWy.open("licznik.txt", ios::out );
plikWeWy<<odwiedzin;
plikWeWy.close();
cout << "CONTENT_TYPE: text/html \n\n" << endl
<< "Ta strona była odwiedzona " << odwiedzin << " razy";
return 0;
}


Licznik w Perl'u:

#!/usr/bin/perl
open ( plik, "+<licznik.txt");
$odwiedzin=<plik>;
$odwiedzin=$odwiedzin+1;
seek(plik,0,0);
print plik $hits;
close (plik);
print "Content-type: text/html \n\n";
print "<html><body>Ta strona była odwiedzona" , $odwiedzin, "razy </body></html>”;

Ankieta:

  Cgi

Ostatnia aktualizacja: 3 styczeń 2001.
 
Copyright by   Marcin Żmuda &  
Paweł Wyszyński.