strona główna

wstęp

zarys problemu

części składowe

rozwiązania standardowe

inne rozwiązania

wydajność

kategoria 6

nowe trendy (1)

nowe trendy (2)

rozwiązania firmowe

 

Krzysztof Malczewski, Paweł Pokładecki; Elektronika i Telekomunikacja

Zalety rozwiazań firmy MOD-TAP:

 • System okablowania strukturalnego MOD-TAP spełnia wymagania stawiane okablowaniu telekomunikacyjnemu i sieci LAN w biurowcach określone normą EIA/TIA 568
 • Wszystkie produkty firmy MOD-TAP posiadają homologację w Polsce
 • MOD-TAP zajmuje się wyłącznie produkcją pasywnych elementów okablowania strukturalnego (firma nie jest zainteresowana preferowaniem określonych typów urządzeń aktywnych - musi się dostosować do ogólnie przyjętych rozwiązań).
 • MOD-TAP zapewnia telefoniczną pomoc techniczną NON-STOP (24 godziny na dobę)
 • Wszyscy liczący się producenci podzespołów komputerowych dostosowują się do rozwiązania strukturalnego okablowania firmy MOD-TAP.
 • MOD-TAP udziela 15 letniej gwarancji na elementy zainstalowane w systemie okablowania strukturalnego
 • MOD-TAP zapewnia dostawę wszystkich elementów strukturalnego okablowania (cały system okablowania pochodzi od jednej firmy)

W skład systemu okablowania strukturalnego wchodzą następujące elementy:

 • okablowanie poziome
 • punkty dystrybucyjne
 • okablowanie pionowe

Okablowanie poziome to część systemu okablowania prowadząca od urządzeń końcowych (komputerowych i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego piętra. W jego skład wchodzą:

ujścia (gniazdka) - punkty w których włączamy urządzenia końcowe do systemu.

W ogólnym przypadku są to gniazda modularne RJ45, montowane w różnego rodzaju puszkach (natynkowych, podtynkowych, mocowanych magnesem do materiału ferromagnetycznego). Puszki posiadają możliwość montowania od jednego do kilku modułów RJ45.

Istnieją także specyficzne moduły dostosowane do konkretnych zastosowań np: moduł IBM TOKEN RING 16MB.

Gniazda muszą oczywiście spełniać parametry techniczne tzn. gwarantować, że są zdolne do przenoszenia sygnałów komputerowych.

przebiegi poziome - to kable łączace ujście z punktem dystrybucyjnym.

Istnieją dwa rodzaje kabli stosowane w okablowaniu strukturalnym: nieekranowana skrętka 4 parowa ( UTP ) oraz ekranowana skrętka 4 parowa ( STP ). Przy okablowaniu strukturalnym najczęściej stosuje się nieekranowane pary skrętek UTP. Okablowanie ekranowane stosuje się przy instalacjach gdzie istnieją wysokie zakłócenia elektromagnetyczne lub do instalacji o wymaganym bardzo wysokim stopniu niezawodności.

Każdy kabel posiada parametry, które klasyfikują go do odpowiedniej klasy :

Level 3 (kategoria 3)

Kabel przeznaczony do przenoszenia sygnałów o częstotliwości do 10 MHz. Za pomocą tego kabla można transmitować dane komputerowe z maksymalną szybkością do 10 milionów bitów na sekundę (10 MB/s). Kabel przenosi dane następujących systemów przesyłania danych komputerowych: Ethernet, Arcnet, IBM 3270, Twinax, Wang, AppleTalk, ISDN, IBM System 3x, IBM system AS400, Serial RS. Kabel ten nie zapewnia przenoszenia jedynie sieci IBM Token RING w wersji 16 MB/s. Kabel ten przenosi sygnały głosowe czyli np.: sygnały telefoniczne

Level 4 (kategoria 4)

Kabel posiada wszystkie cechy kabla level 3 a ponadto przenosi sygnały do częstotliwości 20 MHz czyli do 20 milionów bitów na sekundę. Jedynie ten kabel może być zastosowany do sieci komputerowej IBM Token RING w wersji 16 MHz.

Level 5 (kategoria 5)

Kabel posiada wszystkie cechy kabla level 4, a ponadto przenosi sygnały do częstotliwości 100 MHz czyli do 100 milionów bitów na sekundę. Kabel o takich właściwościach może być stosowany do obecnie projektowanych sieci komputerowych FAST ETHERNET lub ATM. Zapewnia najwyższą jakość połączenia i gwarancję niezmienności kabla przy zastosowaniu w przyszłości innych szybkich urządzeń komputerowych.

Obecnie najczęściej stosuje się kabel UTP level 5 ze względu na jego dużą niezawodność, możliwość podłączania w przyszłości szybkich urządzeń oraz stosunkowo niewielką różnicę ceny do kabla UTP level 3.

Długość kabla od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekraczać 90 metrów. Daje to możliwość podłączenia 8 metrowego kabla od gniazdka do końcowego urządzenia. Łączna długość w tym krańcowym przypadku wynosi 100 m, co zgodne jest z normą (2 m doliczono na kabel krosujący oraz połączenia w urządzeniach aktywnych).

Okablowanie poziome jest prowadzone w specjalnych listwach lub też rurkach umieszczanych w ścianie. Jest ono jedynym elementem bardzo trudnym do zmiany (czasami wręcz jakiekolwiek zmiany nie są możliwe ) wobec czego kable powinny być ułożone z nadmiarem zapewniającym przyszłą rozbudowę systemu strukturalnego okablowania budynku. Z tego samego powodu powinny to być kable o jak najwyższej jakości.

zestaw dla ujścia - zawiera wszystkie kable i adaptery pozwalające podłączyć urządzenie końcowe do uniwersalnego ujścia (gniazda).

Pomiędzy gniazdkiem a urządzeniem końcowym stosuje się standardowy kabel UTP Level 5 zakończony wtyczkami RJ45 o długościach 1m, 2m, 3m, 5m. Jeżeli urządzenie nie jest przystosowane do okablowania UTP należy zastosować dodatkowy konwerter (specyficzny dla danego urządzenia) który może:

 • dopasować do innego rodzaju gniazda
 • zmienić polaryzację sygnału
 • odseparować galwanicznie
 • zabezpieczyć drogie unikalne urządzenie

Punkty dystrybucyjne służą do połączenia okablowania poziomego z pionowym. Typowy punkt zawiera krosownicę z zakończeniami przebiegów poziomych, kable krosowe i aktywne urządzenia sieci LAN - koncentratory.

lokalne (kondygnacyjne) punkty dystrybucyjne - pełnią rolę rozprowadzenia sygnałów pochodzących z głównego komputera lub centrali telefonicznej do ujść (gniazdek).

Punkt taki instaluje się dla jednej lub kilku kondygnacji mających od kilkudziesięciu do kilkuset przyłączy. Skupia on wszystkie czteroparowe skrętki okablowania poziomego określonych kondygnacji. Punkt służy do ulokowania urządzeń aktywnych sieci komputerowej, krosownic okablowania poziomego i pionowego (często są to krosownice światłowodowe) oraz zasilacza awaryjnego UPS.

Wymieniony sprzęt często montuje się w 19-calowym stojaku, wiszącej ramie lub zamykanej na klucz metalowej szafie.

główny punkt dystrybucyjny - jest miejscem zbiegania się kabli z kondygnacyjnych punktów dystrybucyjnych, kabli z miejskiej centrali telefonicznej oraz miejscem dla serverów (server farm).

Okablowanie pionowe (backbone) - łączy wszystkie kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym. Typowy backbone zawiera:

 • wieloparową skrętkę dla danych telekomunikacyjnych
 • jeden lub więcej kabli sieci LAN (koncentryk, światłowód lub skrętka) dla danych sieciowych

Okablowanie pionowe stanowi elemeny systemu, specyficzny dla każdej instalacji.

Okablowanie pionowe przeprowadza się poprzez specjalny kanał kablowy w budynku tak aby w prosty sposób można było dokonywać ewentualnych modyfikacji (np.: zmieniać kabel, dokładać nowe wiązki itp.)

Okablowanie strukturalne może byc oparte np. na elementach firmy Panduit. Firma PANDUIT posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie instalacji okablowania strukturalnego, którego najważniejszą cechą jest uniwersalność. Raz zainstalowane powinno pozwalać na łatwą reorganizację systemu biura czy budynku, jak też na zmianę standardu używanej sieci komputerowej. Aby w pełni docenić kompletność oferty firmy PANDUIT najlepiej prześledzić całą drogę sygnału od pojedynczego komputera do serwera prostej sieci. Część wymienionych elementów jest typowa dla powszechnie instalowanych sieci, część natomiast jest charakterystyczna wyłącznie dla okablowania strukturalnego firmy PANDUIT.

Wtyki i gniazda

Pierwszym elementem na drodze komputer - serwer jest typowy, oferowany przez wielu producentów wtyk RJ45 - już dzisiaj kilkukrotnie tańszy od wtyku BNC. Jest on stosowany powszechnie w telefonii i sieciach komputerowych co czyni okablowanie komputerowe strukturalnym. Jego konstrukcja umożliwia montaż kabla techniką zaciskania w kilkanaście sekund. Oczywiście aby stosować RJ45 karty sieciowe powinny być wyposażone w tego typu gniazda. Jednak dziś już wszyscy producenci oferuje tego typu karty, bądź karty wyposażone jednocześnie w gniazda BNC i RJ45.

Moduł MINI-COM i PAN-JACK (różniące się tylko wielkością) są kluczowymi elementami okablowania strukturalnego firmy PANDUIT. Każdy z nich pozwala na osadzanie wtyków Modular 4-, 6- i 8-mio stykowych bez niszczenia nieużywanych styków! Jego zwarta konstrukcja umożliwia instalowanie wielu tego typu modułów na stosunkowo niedużej powierzchni - możliwe jest np. zamontowanie modułów w płytce czołowej instalowanej w standardowej puszce DIN (powszechnie stosowanej w naszym kraju). Wszystkie styki sprężynowe tego modułu wykonane są z jednorodnego kawałka materiału i pokryte warstwą 1,27 mikrometra złota. Gwarantuje to najwyższą z dostępnych jakość połączenia. Ważnym wskaźnikiem dla tego typu gniazda jest ilość rozłączeń, po której zachowane są nadal gwarantowane parametry. Jak dotąd nie wyznaczono jej liczby, natomiast wyniki uzyskane po I 0000 cykli włączania i rozłączania przedstawia poniższa tabela:

  Przed próbą Po 10 000 cykli Wymagania norm
Siła wyciągająca 298g 236g 100g (FCC part 68)
Rezystancja styku 2,53 3,28 40 (IEC 603-7)

Ilość 10000 cykli jest trudna do szybkiej interpretacji. Zastanówmy się jednak nad następującym przykładem: jesteśmy posiadaczem przenośnego komputera. Rano przywozimy go do pracy i dołączamy do sieci komputerowej, by pod koniec dnia go odłączyć i zabrać do domu. Są dni kiedy dołączamy się dwa razy dziennie. Daje to liczbę około 500 załączeń rocznie. Łatwo policzyć jak długo będzie pracował na siebie raz zainstalowany moduł.

Kabel montowany jest techniką zaciskania, bez zdejmowania izolacji z poszczególnych żył kabla. W momencie zaciskania w miejscu styku drut jest lekko deformowany, idealnie dopasowując się do kontaktów montażowych. Powierzchnia styku jest równa polu przekroju kabla. Unikane są w ten sposób zbędne straty mocy na styku kabel-kontakt. Lekka deformacja kabla oprócz zwiększenia powierzchni styku, zmniejsza podatność na utlenianie powierzchni stykających się. Sam montaż odbywa się szybko i bez specjalistycznych narzędzi. Zalecenia i normy dotyczące instalacji kategorii V nie dopuszczają rozkręcenia kabla skrętkowego na odcinku dłuższym niż 13 mm - zdarza się to w miejscu dołączenia kabla do gniazda. Konstrukcja PAN-JACK i MINI-JACK zupełnie uniemożliwia taką sytuację. Od miejsca mocowania kabla do kontaktów montażowych jest tylko 12mm.

PANDUIT oferuje rónież własne złącza światłowodowe. Są to obecnie najminiejsze gabarytowo dostępne na rynku złącza światłowodowe wykonane w technice "Plug and Jack". Dzięki temu mogą być stosowane jako część osprzętu MOD-COM (PAN-JACK). Dzięki nowoczesnej technologii nie jest już możliwe przypadkowe rozłączenie linii światłowodowej w miejscu złącza. Podobnie jak instalacje kablowe instalacje światłowodowe wykonane w oparciu o elementy PANDUIT mogą być certyfikowane i objęte dwudziestoletnią gwarancją producenta.

Oferowane są również standardowe moduły światłowodowe typu ST.

Puszki logiczne

Płytki czołowe i boxy są bardzo ważnym elementem każdego okablowania. PANDUIT oferuje obie metody instalowania modułów. W przypadku płytek czołowych zainstalowane moduły sięgają w głąb kanału kablowego lub puszki natynkowej. Płytki czołowe oferowane są w wersjach różniących się ilością możliwych do zainstalowania modułów. Ich konstrukcja jest podobna do znanej z gniazdek elektrycznych - albo montujemy je na powierzchni np. kanału kablowego, albo przykręcamy do puszki. Zewnętrzne rozmiary to przeważnie 80 x 80mm - dokładnie takie rozmiary mają najczęściej stosowane gniazda zasilające. Również rozstaw śrub montażowych w płytkach puszek jest zgodny z normami DIN i wynosi 60 mm. Boxy służa do natynkowej instalacji modułów. Zarówno w płytkach czołowych jak i boxach moduły montowane są metodą zatrzaskową - szybko i bez narzędzi. Demontaż również jest bardzo prosty odbywa się przez zwolnienia z zaczepów, przy czym sam moduł nie ulega zniszczeniu i nadaje się do ponownego użycia.

Pomysłem, na którym bazują rozwiązania firmy PANDUIT jest unifikacja wymiarów modułów. Dzięki temu w tej samej płycie montować możemy zarówno PAN-JACK, MINI-COM, OPTI-JACK, jak i BNC. Można już zainwestować w przyszłość instalując kanały wraz z płytami czołowymi i boxami, w których na razie zamontowane będą moduły BNC i kable koncentryczne RG58, a potem kable typu skrętka i gniazda RJ45 oraz osprzęt światłowodowy.

Szafy i ramy krosownicze

Są to centralne punkty okablowania oraz umiejscowienia osprzętu aktywnego sieci. Pozwalają na estetyczne a zarazem skuteczne zabezpieczenie urządzeń aktywnych oraz okablowania przed przypadkowym uszkodzeniem. Są również czasami używane jako miejsca usytuowania serwera sieci.

W przypadku budowy sieci strukturalnej (integrującej okablowanie telefoniczne i logiczne) zakup szafy lub ramy krosowniczej jest konieczny. Stosowanie ram montażowych jest zalecane w pomieszczeniach w których nie jest wymagana wysoka estetyka. Pozwalają one na funkcjonalne i tanie tworzenie tzw. węzłów logicznych.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim produkty Zakładu Produkcji Automatyki sieciowej S.A. ZPAS specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kompletnych zestawów i elementów do budowy sieci. Oferta obejmuje cała gamę szaf instalacyjnych oraz akcesoriów, które stanowią nieodłączny element solidnie i elegancko wykonanej sieci komputerowej. Produkty ZPAS są wysokiej klasy urządzeniami, łatwymi w montażu, zapewniającymi wysoki standard użytkowy i ładny wygląd zewnętrzny.

Szafy montażowe ZPAS są produkowane w wielu odmianach. Podstawowym podziałem tego typu elementów jest podział na szafy stojące i wiszące.

Szafy stojące są dostępne w wysokościach: 12U, 17U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U,oraz szerokościach: 600x 600, 600x 800, 800 x 600 i 800x 800mm. Mogą być wyposażone w drzwi metalowe, szklane ze wzmocnieniem lub całkowicie szklane. Dostępne są również szafy dwusekcyjne. Produkowane są również szafy pozwalające na montaż w miejscach o podwyższonym zapyleniu lub wilgotności (wyposażone w wewnętrzny system klimatyzacji) jak również o podwyższonej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Istnieje bardzo szeroka gama akcesoriów pozwalających na uzbrojenie szafy w elementy poprawiające jej funkcjonalność oraz dodatkowo zabezpieczające umieszczony w niej osprzęt. Dla małych węzłów logicznych doskonałym rozwiązaniem są szafy wiszące produkcji ZPAS. Są one, podobnie jak szafy stojące produkowane w szerokim zakresie wymiarów: 9U, 12U, 15U o przekrojach 600 x 500mm dla szaf dwusekcyjnych lub 600 x 400mm dla szaf jednosekcyjnych (szerokość x głębokość). Szafy tego typu mogą również być wyposażone w drzwi stalowe lub szklane. Szafy wiszące dwusekcyjne są rozwiązaniem znacznie ułatwiającym dostęp do zainstalowanych elementów tak od frontu jak i strony montażowej. Podobnie jak szafy jednosekcyjne szafy dwusekcyjne mogą być wyposażone w drzwi stalowe lub szklane.

Szafy wiszące nie są produkowane z myślą o instalowaniu ich w warunkach wymagających szczególnej odporności na czynniki zewnętrzne. Praktycznie obecnie jedynymi elementami specjalnymi stosownymi do tego typu szaf mogą być zestawy wymuszające obieg powietrza i chłodzenie elementów wewnątrz szafy.

Elementami wyposażenia dodatkowego szaf i ram krosowniczych są półki, zestawy zasilające, elementy konstrukcyjno-montażowe dla urządzeń 19", zestawy chłodzące, elementy do prowadzenie okablowania wewnątrz szafy, elementy podstawy, patch panele

Tak w ramach jak i w szafach montażowych można zainstalować półki mocowane do przedniego zestawu prowadnic montażowych. Półki tego typu są przeznaczone do mocowania wyłącznie na przedniej ramie konstrukcji montażowej. Pozwalają na ustawienie elementów o ciężarze do 25 kg. Głębokość półki może być dobrana z trzech podstawowych wymiarów: 472mm, 627 mm, 754mm. Wysokość zajmowana w szafie wynosi 2U. W przypadku instalowania w szafie sprzętu komputerowego celowym jest wyposażenie szafy w półkę na klawiaturę. Półka ta wyposażone jest w wysuwaną płytę spodnią pozwalającą na wygodne korzystanie z klawiatury. Jednocześnie półka posiada przednie drzwiczki z zamkiem, które uniemożliwiają używanie klawiatury przez osoby do tego nieupoważnione. Wraz z półką zalecany jest zakup klawiatury, ponieważ ramy 19" uniemożliwiają instalację klawiatur o pełnej szerokości.

Oprócz elementów przeznaczonych do instalacji tak w ramach jak i w szafach montażowych dostępne są elementy, których konstrukcja umożliwia ich montaż tylko w szafach montażowych. W przypadku instalowania w szafach osprzętu, do którego wymagany jest łatwy dostęp, celowym jest instalowanie półek wysuwnych.Pólka wysuwna umożliwiająca łatwy dostęp do zainstalowanego sprzętu. Półki tego typu mają nośność do 35 kg. Są produkowane do szaf o głębokościach 400, 600, 800 mm. Dostępne są dwie odmiany półek o pojedynczym lub podwójnym wysięgu. Dla osprzętu nie wymagającego częstych interwencji zalecane jest stosowanie półek stałych. W zależności od metody montażu jak również głębokości półki mogą one mieć nośność do 20 (800 mm) lub 50 kg (600 mm).Półka stała. Półki tego typu mogą być montowane bezpośrednio do ramy montażowej lub do listwy montażowej.

 

Innym elementem w który można wyposażyć ramy i szafy montażowe są zestawy zasilające. Zestawy te dostępne są w wielu wariantach tak pod względem ilości gniazd przyłączeniowych (od 4 do 12) jak i standardach wtyczek. Mogą być one wyposażone w wyłączniki, bezpieczniki przeciwzwarciowe.

Firma ZPAS w swojej ofercie ma szeroki asortyment zestawów chłodzących, od podstawowych zestawów wentylatorów do pełnych zestawów klimatyzacyjnych. Najczęściej stosowanym elementem chłodzącym są zestawy wentylatorów montowanych w szczytowej części szafy montażowej.Zestaw wentylatorów. W zależności od potrzeb użytkownika zestawy mogą być wyposażone w dwa, trzy lub cztery wentylatory. Możliwe jest również instalowanie zestawów wymuszających obieg powietrza tylko w określonej części szafy montażowej.

Podstawy tak ram jak i szaf montażowych mogą być stałe lub wyposażone kółka (z systemem blokady lub bez)Podstawy wyposażone w kółka umożliwiają proste przemieszczenie szafy lub ramy montażowej. Podstawy stałe są stosowane do szaf o dużym obciążeniu.

Każdy system okablowania strukturalnego wymaga zainstalowania patch paneli. Są one fabrycznie przygotowane do instalowania w szafach lub ramach montażowych.

Patch panel jest to element, którego zastosowanie znacznie ułatwia zrządzanie okablowaniem, w przypadku budowy sieci strukturalnej jest elementem koniecznym.

MOD-COM Modular Patch Panel przeznaczony jest do montowania płytek czołowych firmy PANDUIT. W płytkach możliwe jest zamocowanie wszystkich istniejących typów modułów typu PAN-JACK - maksymalnie 24 na jeden panel. Ważną cechą tego panela jest możliwość montowania modułów w dokładnie ustalonych ilościach i wybranym asortymencie - przykładowo możliwa jest instalacja kilku modułów PAN-JACK (różnych kategorii czy kolorów) i np. gniazda światłowodowego lub modułu BNC. Panel przeznaczone są do montażu we wszystkich rac'ach zgodnych ze standardem EIA 19".

Norma TIA/EIA TSB-40-A NEXT (aneks E do normy TIA/EIA-568A) jest doskonale spełniona prze modularny panel MOD-COM kategorii 5. Testy zostały przeprowadzone przez Underwriters Laboratories - laboratorium, które certyfikowało okablowania AT&T, Alcatel, i innych firm.

Panele DATA-PATCH są to zintegrowane patch panele przeznaczone do wykażystania z modułami typu MINI-COM, wykonywane w konfiguracjach T568A lub T568B. Produkowane są w wersjach 24-,32-,48-,64- lub 96-cio portowych. Przeznaczone są do montażu we wszystkich rac'ach zgodnych ze standardem EIA 19". Podobnie jak wszystkie elementy systemu Panduit panele DATA-PATCH zostały przetestowane na zgodność z normą TIE/EIA TSB-40-A NEXT oraz TIA/EIA Proposed Link Performance.